Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

212 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

107-108

skulde have udjævnet denne tvedragt, en stor og kraftig

personlighed hos kongen, udeblev i tidens lob. Det er der-

for med rette, at vor tid uafladelig stræber frem mod det

mål, hvorpå alle rigers velfærd beror, almindelig oplys-

ning hos hele folket fra den hojeste til den laveste; ingen

prærogativer i handel og vandel, men heller ingen i viden-

skab og kunst; samme tro som samme håb, samme pligter

som samme rettigheder, og oplysningen lige tilgængelig for

alle; det er den elektriske funke, som udbreder sig igen-

nem alle kædens ledd, der slutte tæt i hinanden. Hvis

middelalderen med sine utallige bornerende institutioner

ikke havde stillet sig i vejen for denne folkets almindelige

udvikling, hvor langt anderledes vilde da ikke meget have

formet sig i tiden! Også i denne henseende frembyde de

vendiske toge en særegen historisk interesse. De ere nemlig

begyndelsen til det, som aldrig kom til udførelse, til Dan-

marks herredomme over -Østersøen, til dannelsen af en stor

stat, hvori østersoen kun var at betragte som en indsø.

Besynderligt, at ingen opfattede denne idé i sin storhed,

og at Danmark blev så fattigt midt i havets rigdom, så

afmægtigt med alle sine krigerskarer, at en enkelt hanse-

stad kunde blive mægtigere og rigere end hele Danmark,

ja kunde foreskrive herskeren over tre riger love; og dog

træder denne idé idelig og idelig frem, kun stedse fordunk-

let, nu af mangel på enhed, nu af mangel på ånd. Rygen

og Forpommern vare nu under de Danskes herredomme;

under Valdemar Sejr udstraktes dets magt over Holsten,

Lauenborg, Meklenborg og så fremdeles indtil Lifland og

Estland; og i de senere tider gentoges forsaget, selv ved

en dansk prins, at befæste sig i disse egne. Til en anden

tid udbredtes Danmarks herredomme, ved foreningen af de