Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

105-109

UNUER VALDEMAR I. OG KNUD VI. *il3

tre nordiske riger, over Norge og Sverrig indtil Finland;

ligesom forhen den sydlige del af Ostersøen , så horte nu

den botniske og finske bugt til rigets stromme. Disse

bemærkninger synes at vise, at Danmark ved sin natur-

lige beliggenhed og ved sine naturlige hjælpekilder i hine

tider var bestemt til fra nord og fra syd at lægge sin ene

stærke hånd i den anden, for at slutte den kæde, der ved

sit mægtige stød vilde have frembragt en overordentlig virk-

ning, ikke blot på Danmark selv, men på hele Norden og

dets politiske og sociale ud\ikling; kun én gang ret fast

sammenhold imellem statens dele, kun én ret stor person-

lighed blandt kongerne, kun én Peter czar, og idéen vilde

i historiens årbøger have stået ikke blot som en flygtig

tanke, men som en skon, kraftig og indflydelsesrig virke-

lighed. Men hvad mode vi nu i dets sted i Danmarks mid-

delalder? En række af for storste delen svage konger, der

ikke kunne værne om deres egen magt, endsige om landets

stænder, der bekæmpe kongemagten og sig selv indbyrdes;

isteden for love, der forbinde alle til ett, høre vi tale om

skånsk lov, sjællandsk lov, jysk lov, som om provinserne

vare særskilte lande; overalt, i det små som i det store,

lutter enkeltheder og ingen enhed. Fremmede stæder kunde

ved handelens, ved den materielle interesses bånd knytte

sig tæt sammen til en uadskillelig hanse; men landskaber,

der fra arilds tid vare forbundne, kunde ikke opgive deres

særegne sæder og skikke. Allerede ved de vendiske toge

finde vi sporene til den afmagt, der siden så åbenbar

træder frem; allerede her træffe vi indbyggerne i de for-

skellige landskaber hver med sin interesse, alle higende

efter egen fordel, ingen efter det heles. Nu er det Sjæl-

lænderne, der ikke unde Jyderne byttet; nu er det Jyderne,

;

More magazines by this user
Similar magazines