Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

220 OM SPROGUNDERVISNING.

98-99

som fortrinlig blev og bliver dyrket, blev og bliver det

ikke for sin egen skyld, ikke som hensigt, men som mid-

del, ikke for uddannelsens skyld, men for nyttens. Jeg

vil ikke opholde mig ved, at man engang vel især anbe-

falede Græsken, fordi det ny Testament er skrevet deri, og

at Hebraisk læres for theologiens skyld. — Ved de nyere

sprog hersker omtrent en lignende anskuelse: undervisning

i modersmålet indførtes farst efter megen og langvarig

modstand, da man endelig erkendte, at også dette havde

noget værd; og af de andre nyere sprog valgtes det franske

og tyske, uden tvivl fordi disse sprogs literaturer vare de

mest udbredte; på Engelsk tænkte man også, men under-

visningen deri kom ikke til udforelse. Hvis jeg ikke fejler,

så var da det ledende princip ved valget af de sprog, i

hvilke der skulde undervises, det mest uvidenskabelige af

alle: hensynet til den praktiske anvendelse; isteden for at

det, der ved sprogundervisningen i en lærd skole forment-

lig burde tilsigtes, var at meddele den studerende element-

erne af den hele kundskabskreds, som den dannede filo-

log besidder, eller elementerne af den hele sprogvidenskab,

og ikke blot at give ham nogen færdighed i de sprog, som

hyppigst finde anvendelse i livet. Uden tvivl fortjener det

da noje at overvejes, om og hvorvidt der i vore skoler

meddeles nojagtig underretning om, at der gives en sprog-

videnskab, om lærlingen erholder klar indsigt i, at de for-

skellige sprog han lærer, stå i en indre, naturlig uadskille-

lig forbindelse; om han bliver gjort opmærksom på denne

sprogvidenskabs dele og deres forholde; eller om han kun

undervises i nogle enkelte sprog i en ensidig retning, så

at det overlades til ham selv, som han bedst vil og kan,

at finde sig til rette i de .øvrige; og om den videnskabelige

More magazines by this user
Similar magazines