Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

224 OM SPROGUNDERVISNING.

flydelse på hans dannelse. Således var også Latinen for-

hen ikke blot meddelelsesmiddel for alle de egentlig lærde,

men for hele den dannede del af folkene. Kongen, fyrst-

erne, rigsråderne, landets hojeste embedsmænd, præster,

skolelærere, diplomater, jurister, alle dannede læger, — alle

kultiverede, når de vare mere end rå redskaber i de hojeres

hænder, talte og skreve det ved alle almindelige lejligheder.

Kongens unge son skrev i dette sprog til sin fader; præsten

holdt messen deri; Europas stater talte i det til hinanden.

Men alt dette er nu ikke så mere. Hverken Herrens bon

eller historieskriverens værker eller naturforskerens under-

sogelser eller digterens lyriske sange forfattes mere deri.-

Forhen var Latinen kulturens sprog, men nu udvikler

denne sig dels igennem modersmålet , dels igennem

andre nyere sprog, og den har i alle Europas lande

gået hånd i hånd med modersmålets udvikling. Herved

har der altså dannet sig en modsætning imellem den så-

kaldte lærde stand og den dannede del af folket, som

hverken er nødvendig eller gavnlig, og som det vil blive

de følgende tiders opgave at udjævne. Da universiteterne

bleve stiftede, stillede de sig i spidsen for folkets hele dan-

nelse; fra dem udgik lyset; dette må således blive ved.

Men det kan ikke finde sted mere, når folkene uopholdehg

skride frem i en ny retning, og universiteterne blive stift

stående i den gamle. Grandlaget for den almindelige dan-

nelse må være fælles for alle; den er for dyrebar en ejen-

dom, til kun at tilhore nogle få. Ved den militære høj-

skole og i de polytekniske værksteder kan man ligeså lidet

undvære latinske og græske kunstord som ved de gamle

sprogs grammatik; og at kunne tiltale hinanden i det la-

tinske sprog er ikke vigtigere for præsterne, der samles i

1(16