Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

106. 197

OM SPROGUNDERVISNING. 225

et convent, end for alle de militære, der besoge fremmede

lande.

De europæiske sprog åbne adgangen til europæisk dan-

nelse, der vistnok er den vigtigste for menneskeheden. I

Europa begynder al kulturs morgenrøde med Grækerne, og

fra dem er lyset efterhånden gået ud over alle andre lande

mod norden og vesten. Den, som efterhånden vil forskaife

sig kundskab om den europæiske kulturs gradvise frem-

gang, må da vistnok begynde med betragtningen af dette

folk; og dets sprog må formentlig blive den forste gen-

stand for sprogundervisningen i skolerne. Efter igennem

modersmålet at have fået de allerførste almindelige fore-

stillinger om sproglære, vil da den, der begynder at studere,

igennem det græske sprogs grammatik og dens anvendelse

erholde fuldstændige forestillinger om ethvert sprogs hoved-

dele, deres forhold, deres forbindelse og anvendelse. Der

gives vel intet sprog på jorden, som i denne henseende,

under en dulig lærer, er så skikket til at opfylde alle for-

dringer, som just dette; dets fuldstændige grammatikalske

former, deres gradvise udvikling, sprogets dialekter, dets

rigdom, dets dannelighed, hele dets ydre og indre skonhed,

og endelig den adgang, der erholdes til en rig og udmærket

literatur, alt, lige til dets ælde, viser, at dermed må be-

gyndes, og at den studerende igennem dette sprog og kun

igennem det kan erholde det mest hensigtsmæssige grund-

lag for hele sin folgende dannelse. Men undervisningen

deri må begyndes og fortsættes efter en så naturlig og

lidet kunstig sproglære som mulig, en sproglære, der med-

deler det væsentlige af sprogets bygning, men intet af de

stilladser, som en forskruet lærddom har opstillet omkring

den, for at komme til at beskue alle dens dele, hvis her-

II. 15

More magazines by this user
Similar magazines