Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

226 OM SPROGUNDERVISNING.

197-198

lighed man bedst gor sig bekendt med ved at vandre

igennem bygningen selv. I det græske sprog fortsættes

formentlig under\isningen i den hele skoletid og ved hoj-

skolen, så at den studerende til slutning er i stand til på

egen hånd at kunne læse alle de skrifter, der ikke for-

medelst et ganske særegent indhold frembyde ganske sær-

egne vanskeligheder. Hensigten af hele undervisningen

må være, ikke blot at læse sproget, men at tilegne sig

literaturen; og dette vil kunne ske, når målet stadig haves

for oje, og undervisningen ikke taber sig i en tom uden-

adslæren af smålige og usammenhængende mythologiske,

historiske o. s. v. anmærkninger; alle sådanne må haves

ved hånden; men det er ej fornodent at lære dem på remse,

for at fa indsigt i sproget og skrifterne selv. Megen tid

og kraft, som ellers går tabt, vil da kunne samles på det

egentlige ojemål. Allerede ved begyndelsen af denne under-

visning vil da også være erhværvet den nødvendige kund-

skab i den almindelige sproglære, som forudsættes ved alle

de øvrige, og som nu i næsten alle vore sproglærer gen-

tages til overmættelse. — Kår den studerende er i stand

til at forstå en græsk jævn historisk fortælling, vil under-

visningen gå over til det latinske sprog; den grammatik,

som dertil behøves, vil kunne indskrænkes til i det hojeste

en 8—10 ark og væsentlig adskille sig fra de hidtilværende

derved, at den angiver sprogenes overgangsformer og går

ud fra det sprogsystem, som ei\ det ene herskende, og der-

for det ene rigtige, i den hele sydeuropæiske sprogklasse.

Det afguderi, der nu drives med Latinen, \i\ da af sig

selv ophøre; kundskab om den rommerske hteratur -vil bUve

det egenthge formål. Sprogets vigtighed for vor tid ud-

springer som bekendt deraf, at alle vesteuropæiske institu-

More magazines by this user
Similar magazines