Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

198

OM SPROGINDERVISMNG. 227

tioner ere nedlagte deri: men siden trusforbed ringens tid

have næsten alle Europas bestræbelser gået ud på at

arbejde sig ud af dette middelalderens barbari og at losne

eller afkaste de lænker, som fra Rom af udbredte sig fra

throne og alter over folkene: og da disse institutioner og

sproget ere uadskillelige, så vil indskrænkningen af dettes

herredomme være et medarbejde til menneskehedens forædling.

Kår undervisningen i de rommerske klassikere fortsættes gen-

nem hele skolen og ved universitetet, så vil den studerende,

efter at have nået målet, have tilegnet sig det fortrinligste i

begge literaturer; han vil da kunne veje dem imod hinanden og

kunne se. hvad der er stort og skpnt i sig selv, hvad der mest

har bidraget til menneskehedens udvikling, og hvad der

endnu kan bidrage dertil. — Fra Latinen er overgangen let til

de romanske sprog; undervisningen deri må begynde i

skolen, så snart der er lagt en god grundvold i stamsproget,

og den må tage samme vej, som naturen selv er gået.

Det franske sprogs grammatik vil derfor ikke lægges til

grund for de nyere sprog, men de romanske sprogs i al-

mindelighed, og ynglingen vil derfor ikke læse Fransk uden

kundskab til det, som går forud, Italiensk. Der vilde vel,

med forbigåelse af alt hvad der vedkommer den alminde-

lige sproglære, som tillæg til den latinske grammatik

kunne dannes en sproglære på nogle få ark i de romanske

sprog, som omfattede de væsentlige former af Italiensk,

Spansk og Fransk (hvilket i folge sprogenes sammenhæng

må være ordenen), stillede, så vel hvad den egentUge form-

lære som hvad orddannelsen angår, således sammen, at de

vare lette at overse og at erindre. Der vil næppe behoves

mere end et par års undervisning heri, når den forbindes

med anvendelse i læsebogen, hvorved tillige udtalen læres,

15*

More magazines by this user
Similar magazines