Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

199

OM SPROGL'.NDERVISMNG. 229

i Sæmunds Edda. Ligesom de romanske sprog dannede et

tillæg til det latinske, således ^ilde også omridsene af den

svenske, danske og tyske grammatik af sig selv slutte sig

til deu oldnordiske, og denne kreds af sprogundervisningen

naturlig ende sig med Engelsk, hvoraf det næsten kun er

udtalen, der må læres.

Denne plan for undervisningen i de europæiske sprog

er ingenlunde kolossal, når man betænker, at her kun tales

om elementerne; den kan ikke være mindre omfattende,

fordi al kundskab, der skal beholdes, må have hold, og

partierne, som hælde sig mod hinanden, ville af sig selv

stette hinanden; undervisningen vil ikke blive overfladisk,

når den kun selv er grundig; hensigten af planens omfang

er just at give den grui]d og sammenhæng. Den ni også

så meget lettere kunne udfores, jo mindre den udf