Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

Om tiiiieiindervisiiiiig.

JJet erkendes uden tvivl af alle, der have gennemgået en

lærd skole, at det samliv, som dér finder sted, og den sam-

virken af flere lærere til ett og samme mål, som udenfor

skolen næsten aldrig kan opnås, have på flere måder bi-

draget til at give dem en udvikling og forsynet dem med

en masse af kundskaber, som sjælden erholdes ved privat

undervisning; men på den anden side kan det vel heller

ikke nægtes, at der i skolen ved sex til syv års uafbrudte

virksomhed kunde udrettes endnu mere, og at der gives

flere hemmende årsager, der standse undervisningens gang

og især svække dens indflydelse på den studerende yng-

lings videnskabehge uddannelse. En af disse synes time-

fordelingen at være. — Indførelsen deraf henhorer for-

modenthg især til den tid, da man gjorde det til under-

visningens formål at meddele denne som leg, da man

frygtede for at kede og trætte barnet, og gjorde alt for at

more det; men så vel beregnet dette end kan være for

ganske små born, så upassende synes det ved ynglinger,

More magazines by this user
Similar magazines