Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

\

201

OM TIMLL.NDliHMSMNG 233

der besøge skolen til deres syttende år, og som ere be-

stemte til engang i tiden at overtage statens \igtigste

embeder. Om man derfor end vilde beholde denne indret-

ning i de allerførste skoleår, så synes dog en forandring

at måtte finde sted, så snart den studerende yngling har

erholdt en storre modenhed. Nii anvendes der omtrent

syv timer daglig til de forskelligste undervisningsgenstande,

men fordelingen af disse er så besynderlig, at man skulde

tro, der ikke virkedes efter noget ordnet sj'stém, men at

genstandenes navne vare kastede imellem hverandre og

derpå blindt udtrukne ved lodkastning. Lærlingen be-

gynder måske dagen med grammatikalsk undervisning,

isteden for at henvende tanken til Gud, går måske derfra

over til filosofiske brudstykker af latinske og græske for-

fattere (jeg tænker derved på Gedikes bekendte bog, som

i det mindste i min skoletid brugtes), vandrer så med

Alexander igennem Asiens ørkener og ender måske med at

opregne franske uregelmæssige verber. Om eftermiddagen

far han måske efter megen mojsommelighed en halv snes

latinske linier til så nogenlunde at hænge sammen, gen-

nemgår derpå tredie gang den pythagoræiske læresætning,

som han længe har kunnet udenad uden at fatte dens indre

væsen, og lærer måske så navnene på Frankerigs floder og

stæder. Det må være vanskeligt, når dagen er endt, at sige

sig selv, hvad der nu egentlig er lært og udrettet i den,

men det er også sjælden ynglingens sag; at den er forbi,

er allerede et stort gode, og hvad det om aftenen gælder

om, er at få det nødvendigste fra hånden til den næste.

Sjælen i al undervisning, i al videnskabelig virksomhed, er

enhed; men i skolen har man ligesom lagt an på at for-

More magazines by this user
Similar magazines