Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

202

UM TIMEL.NDERVISM.NG 235

kun ske, når en sammenhængende tid anvendes derpå, så

at det, der undervises i, kan meddeles i sin naturlige for-

bindelse og med nogenlunde udforliglied ; når lærlingen

véd, at han i denne hele tid intet andet har at gore end

at opfatte og tilegne sig dette og dette alene, uden ængstelse

for, hvad den næste time vil fore med sig; når han véd,

at timen, der slår, ikke river ham los fra det, som han

netop er i færd med at indse, fra det stof, der just nu

gennemtrænger hans sjæl; når lærer og lærhng i det

mindste i flere timer udelukkende sysselsætte sig med

hinanden og søge i forening at få det dunkle oplyst og

det lyse indprentet; når de derved sættes i stand til at

fastholde hinanden, og lærlingen ikke går over fra den

ene undervisningsgren til den anden, fra den ene lærers

hånd til den andens måske hel forskellige behandhng, for

efter et længere ophold; kort, når sjælen kan have tid og

lejlighed nok til at sætte sig ind i og at lade sig gen-

nemtrænge af et visst stof, og derefter ro nok til at bane

sig overgang til et andet. Man skulde tro, at når én

lærer anvendte tre formiddagstimer til at udvikle eller

gennemgå en sammenhængende del eller flere hinanden i

det mindste nærpårorende dele af sin videnskab, og en

anden ligeledes tre eftermiddagstimer til sit fag, så måtte

der for lærlingen fuldelig udrettes ligeså meget, som hid-

til i syv bestandig afvexlende timer, og læreren vilde der-

ved tillige erholde den sammenhængende fritid, der for

ham er lige så nodvendig til egen forberedelse og videre

uddannelse. Men hvorledes i ovrigt undei-visningen burde

være at meddele i de enkelte fag i storre perioder, for-

delte således, at disse sfrebe ind i hinanden, og hvorledes

More magazines by this user
Similar magazines