Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

JJen menneskelige kundskab voxer og skrider frem i det

uendelige. De åndige dampmaskiner arbejde med samme

færdighed som de materielle, og ligesom disse forbinde

§ærne stæder og lande, således knytte hine kimdskabens

enemærker til hinanden, hvilke for vare adskilte ved et

umådeligt svælg.

Denne erfaring bekræftes ved alle videnskabens fag;

ved filologien eller sprogvidenskaben i lige så hiij grad

som ved de andre. I lang tid, i mange lange århundreders

række , dannede indsigt i det rommerske sprog al filologis

grundvold; og den tanke, at det var muligt at gå udenfor

den, at der udenfor den gaves noget fast punkt, hvorpå

man kunde stå, opstod aldrig, eUer blev, hvis den opstod,

betragtet som dårskab. Den betragtes måske af mange

så endnu; men det bUver dog stedse mere og mere klart,

selv for den mest stærblinde, at det rommerske eneherre-

domme tredie gang nærmer sig sin ende. Forste gang

herskede det materielt ved våbnenes magt over folkene;

anden gang lå det som en blyvægt på folkenes samvit-

tighed; tredie gang indsluttede det som i en tryllekreds

folkenes intelligens. Alt, hvad der vilde tænke, måtte

tænke på rommersk vis. Men endelig kom man under

More magazines by this user
Similar magazines