Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

13

FHA .NURDt.N TIL IRLAND. 17

Ijord holdt et slag ined Einar jarl fra 6rkenoerne*): samt

Irekongen Margad (Margadr), hos hvem Guttorm fra King-

unæs, en sesterson af kong Olaf den hellige, havde vint-

erophold, og med hvem han foretog et tog til Bretland

eller Wales, hvor kong Margad tilsatte livet-). Siihm-"')

mener, at førstnævnte konge Konofog måske er Conochar

o Melachlin, konge i Meath ; en påfaldende lighed har navnet

med en tidligere konge, Conan ab Fago; kong Margad

har man antaget for Mathgaunus o Riagan^), men han er

måske snarere den samme som ^ilurchad, en son af Don-

nough o Brien ^j. Imidlertid skonnes let, at nojagtige op-

lysninger herom ikke kunne gives uden af en irsk historie-

forsker, som har alle fornødne kildeski-ifter til sin tjeneste.

Langt mærkeligere ere endnu følgende beretninger:

På kong Olaf den helliges tid drog (omtrent 102S) en Is-

lænder ved navn Gudleif for handelens skyld til Irland,

men blev af stormen dreven langt ud i havet og kom i

sydvest (i utsudr) til et land, hns indbyggere talte et

ubekendt sprog, men som skibsfolkene dog mente havde

mest lighed med det irske. En mand traf de imidleitid

her, som tdte Islandsk med dem og sendte bud med dem

til sit fædreland*^). Landet gives i denne beretning intet

navn, men i en anden fortælles, at Islænderen Ai-e Mar-

son (omtrent 9S2) på en sorejse blev dreven hen til de

hvide mænds land [Hvitramannaland) , som nogle kalde

det store Mand {Irland hit mikla), og dette land beskrives

at ligge vester i havet nærved Vinland det gode, og

*) Olafss. helga i Fornmanna?. kap. 52. 92. Orkneyingas. s. 10.

— -I Olafss helga, kap. 249. Haraldss. hardrååa i Hkr. kap. 56-5S.

— ') Danm. hist. 3 d. s. 522; jfr Ma-Geoghegao , t. 1,5. 422. —

^ Waiæus, s. 110. — ^) Ma-Geoghegan, 1. c. — ^) Eyrbyggjas. kap. 04.

II. 2