Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

242 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

179-180

noget universelt. Anden er fangen hos ethvert folk, der

ikke betragter andet end sig selv, sine nedarvede vaner,

og ud\ikler sig ene og alene i denne retning. Ånden er

fangen ved enhver religios betragtning, der er bunden ved

en bekendelse og sætter selve sit væsen i at håndhæve

denne. Anden er fangen ved enhver sprogbetragtning, der

drejer sig om ett bestående sprog og ikke gor andet til

sit mål end at fremstille dette bestående. Anden vågner

hos et folk, når det sammenligner sin forfatning med

andres, ikke blot søger at vedligeholde det særegne, men

at tilegne sig det almengyldige; ånden vækkes i den reli-

giøse betragtning, når den evangeliske historie ikke opfattes

som et brudstykke for sig, men indtager sin rette plads

som en del af menneskeslægtens historie: og ånden kom-

mer endelig til syne i sprogbetragtningen, når det enkelte

sprog fremstilles i sit rette forhold til hele den sprog-

stamme, til hvilken det horer.

Den reform, som her tilsigtes, kan da kun opnås, når

sprog^ddenskaben efterligner naturvidenskaberne og således

som disse udbreder sin betragtning over det hele. En

anden forfatter har allerede udtalt dette så klart, at jeg

ikke véd bedre end at hensætte hans ord. Den som fore-

tager sig, siger Tullberg (Fransk språklåra. Lund, 1839.

Fortalen), att skrifva en språklåra, våljer gemenligen en

af tvenne vågar: antingen trampar han troget oeh besked-

ligt den våg hans foregångare banat, hksom vore denna

den enda råtta (så år fallet med de flesta); eller också

ser han sig ut en egen våg, vid hvars betradande han,

full af sjelflortrostan, stoter ifrån sig de ledsagarinnor,

hvilka stå tillhands att for honom utpeka den råtta stigen.

Den forres låtta modor forbiser jag, men den sednares

More magazines by this user
Similar magazines