Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

244 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

181-182

Sprogs former at bygge et system, så har han dertil fukl

foje. Thi grunden til, at sprogforskningen i flere århund-

reder har stået på et så lavt trin i Europa, må fornem me-

hg søges i det latinske sprogs eneherredomme og filolog-

ernes bestræbelser for at hævde dette. Granskningen, der

var indskrænket til så snævre grændser, kunde aldrig ud-

vide sig til nogen grundig behandling. Det engang op-

stillede dekhnationssystem f. ex. vedblev uforandret, således

som det hartad tilfældig var blevet til, at stå som et

mekanisk stillads, uden tanke om sprogets indre organisme

og om den harmoni, som udspringer deraf. Filologernes-

bestræbelser gik blot ud på at bibringe lærlingerne sproget

i disse én gang for alle faststående typer, og enhver afvig-

else derfra ansås som en dødelig synd imod sandhed og

smag. Derved skabte man efterhånden det ene automat

efter det andet, hos hvilke der ikke kunde være tale om

selvudvikling, men den ansås for det bedste, dei bedst

kunde efterligne sin lærer og sammenstille de af hans

mund opsnappede talemåder. Det er virkelig besynderligt,,

at dette munkeherredomme i så mange tider har kunnet

hævde sig, og at man ej kunde komme til indsigt om, at

denne tvangfulde bevægelse i et dødt element umulig kunde

føre til liv, til fri udvikling, til grundig selvtænkning.

Når man nu endelig nåede den hensigt, man havde for

oje, så kunde man vel sporge, når man endehg fik en op-

sats frem, der ikke indeholdt andet end ciceronianske

talemåder, når man fik alting sagt på visse engang bo-

stemte måder, hvad havde man da endelig vundet? Hvad

andet end i det htyeste slette tanker i et smukt sprog, et

hult indie i en smuk dragt? Og hvad var følgen anden,,

end at man bedrog' verden og sig selv? Harmoni kan kun

More magazines by this user
Similar magazines