Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

248 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

185-186

al denne moje? hvad besidde de da, hvormed de kunne

betale deres gæld til forældre og slægtninge og fædrelandet?

hvad have de da, som kan trøste dem selv, forædle deres

væsen og bringe dem deres evige bestemmelse nærmere?

En færdighed besidde de, en dyrekobt færdighed til at

kunne udtrykke deres tanker i en fremmed tankegang, til

at kunne gengive deres følelser i fremmede former. Frem-

mede for hus og hjem, for nordisk skik, ville de sætte

deres livs hæder i at lægge fædrelandet i disse fremmede

formers lænker.

Ernesti har ret, når han fremdeles siger: Qui verum

quærunt, et liberaliter judicare volunt, alterutrum putabunt

necessarium esse, ut aut omnem latine scribendi dicendique

consvetudinem aboleamus, aut, illa servata, patiamur, ut,

qui latinitatis vel eloquentiæ latinæ studium commendant,

perfectissimam ejus formam proponant, summam artem

requirant, mediocritatem damnent. Her have vi valget.

Velan, lad os afskaffe hele dette væsen med at skrive og

tale Latin, betragtet som'^ almindeligt dannelsesmiddel. Den

dannelse, som vi erholde ved de gamle, består ikke deri,

at vi slavisk efterhgne dem, men deri, at vi opfatte deres

ånd, lade den gå over i os, og lade den igen ved vore

midler virke udad på vor ejendommelige måde. Men

denne ånd erholde vi ikke ved møjsommelig at småle

floskler af dem, ved selv i vor modne alder som skole-

drenge at skrive deres sprog, men ved at kende og trænge

ind i deres literatur, ved at tilegne os dens skatte. Die

klarheit der ansicht, die heiterkeit der aufnahme, die leich-

tigkeit der mittheilung, das ist es, was uns entziickt; und

wenn wir nun behaupten, dieses alles finden mr in den

åcht griechischen werken, und zwar geleistet am edelsten

More magazines by this user
Similar magazines