Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

1 88-189

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 251

tænke : Skrive Latin således, som jeg gerne gad, kan jeg

ikke, og således som jeg kan, gider jeg ikke. Når adskil-

lige vidste, hvad det er for en Latin de skrive, så vilde

endnu færre give sig af dermed. ]\led mindre de skulde;

et skal, der måske kan være gavnligt for sproget, raen

aldrig for indholdet. — Hvad Lessing på sin egne sar-

kastiske manér her antyder, det påanker den ædle Bernar-

din de St. Pierre fra en anden side af sit hjærtes fylde.

Han gor opmærksom på, at det er ikke skolens kappelyst,

der danner talenter, at de beromteste skribenter af allo

slags, fra Homer til J. J. Rousseau, ikke have gået i

skole, at lærlinge, der ghmre i skoleklassernes routine, stå

som morke punkter i videnskabernes udstrakte sfærer, eller

med andre ord, at det er de såkaldte læsehestes åndløse

virken i livet, der føder og nærer pedanteriet og den ån-

dige trældom; at geniet, som dannes i skolen, først da

udvikler sit egentlige væsen, når det ryster skolens støv

af sig og på sine medfødte vinger svinger sig op i den

æther, hvor det alene kan ånde. Naturens visdom, siger

han, naturens visdom, der gav vanen en så stor styrke i

den unge alder, vilde gore vor lykke afhængig af dem, der

især skulle skabe den, af vore forældre; af de tilbojehg-

heder, som de indgive os, afhænge vort følgende livs.

Men når barnet er fedt, overgiver man det til lejede am-

mer; når det voxer til, sender man det i skoler og pen-

sionsanstalter. Dér skal det udgyde tårer, som ingen

moderhånd aftorrer; dér skal det stifte fremmede ven-

skaber, som udslette de naturlige tilbøjeligheder imellem

broder, søster, fader, moder, de stærkeste og huldeste

bånd, hvormed naturen lænker os til fædrelandet. Og efter

at have øvet denne vold på det unge hjærte, anvender man