Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

252 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

1S9-190

en anden på dets forstand. Man overlæsser den spæde

hukommelse med ablativer, konjunktiver, konjugationer;

man ofrer det menneskelige livs blomst til et dødt sprogs

metafysik. Hvilken Franskmand kunde udholde den plage,

på den måde at lære sit eget? Og hvis nogen have haft

denne udholdende tålmodighed, tale de det da bedre end

deres landsmænd? hvem skriver det bedst, en dannet

kvinde eller en grammaticus? Montaigne, der er så fuld

af det latinske sprogs antike skonheder, og som har givet

vort sprog så megen energi, onsker sig selv til lykke med,

at han aldrig har vidst, hvad vocativus var. At lære at

tale efter grammatikkens regler, det er det samme som at

lære at gå efter ligevægtens love. Det er øvelsen, der

lærer os et sprogs grammatik, og lidenskaberne, som ind-

prente os rhetorikken. Kun i den alder og ved de lejlig-

heder, hvor disse udvikle sig, føler man de skonheder hos

Virgil og Horats, om hvilke de mest ansete skoleoversæt-

tere aldrig have haft nogen anelse. Jeg mindes, hvorledes

jeg som skoledreng, ligesom de andre born, (og hvo mindes

ikke det?) blev ligesom forstyrret over det kaos af bar-

bariske ord, hvori min tænkning skulde bevæge sig; og at

jeg siden, da jeg i mine autorer hist så en gnist af ånd,

som opklarede min fornuft, her et udtryk af følelse, der

rørte mit hjærte, at jeg da kyssede min bog af glæde; jeg

forbavsedes over at finde sund menneskeforstand hos de

gamle; jeg tænkte, der var lige så stor forskel imellem

deres fornuft og min, som der var imellem begge sprogs

bygning. Såvidt Bernardin. Hvad mener da den gud-

dommelige Eousseau, denne vidunderlige mand, der for-

agtede menneskene, og anvendte hele sit liv på at oplyse

dem, der anså studiet af det gamle sprog for ringe, og

More magazines by this user
Similar magazines