Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

I9'i-I91

SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN. 253

dog havde dannet sig selv efter de gamle og foretrak den

gamle literatur for alle nyere. Jeg finder en bemærkning

af ham, som her kan komme os til gode. Efter at han har

anført, at sprogundervisning ikke hører til den unge alder,

og at intet barn i en alder af tolv til femten år nogen-

sinde har lært to sprog, vedbliver han: Jeg tilstår, at hvis

studiet af sprog ikke var andet end studiet af ord, det vil

sige tegn eller lyd, som udtrykke dem, så kunde dette

studium være passende for born; men i det sprogene for-

andre betegnelsesmåden, omskifte de også de begreber, som

ligge til grmid. Hovederne danne sig efter ordene, og

tankerne modtage anstrøg af mundarterne. Fornuften alene

er fælles, men forstanden har i hvert sprog sin egen form,

en forskel, som tildels kan være grunden til eller virk-

ningen af de forskellige folkekarakterer: og hvad der synes at

bestyrke denne formening, er den erfaring, at hos alle

verdens folk falger sproget sædernes omskiftelser, holder

sig eller forandrer sig med dem. Af disse forskeUige

former giver nu den daglige vane barnet én, og den beholder

det, indtil fornuften har udviklet sig. Skulde det have to,

så måtte det kunne sammenligne begreberne: men hvor-

ledes skulde det kunne sammenUgne dem, da det næppe

er i stand til at fatte dem? Enhver ting kan for det have

tusende forskelUge betegnelsesmåder, men hvert begreb har

kun én form ; det kan derfor heller ikke lære at tale mere

end ett sprog. Men det lærer dog flere, svarer man mig;

jeg nægter det. Jeg har sét nogle af disse små vidundere,

som bildte sig ind, at de talte fem eller sex sprog. Jeg

horte dem efterhånden tale Tysk med latinske udtryk, med

franske udtryk, med itahenske udtryk; de brugte virkehg

fem eller sex ordsamlingrer, men de talte dog aldrig andet

More magazines by this user
Similar magazines