Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

258 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

lune fra at bryde ud i lijærtelige ord. Men om det endog

kan bringes dertil, at der på Latin lader sig skrive ordent-

lig og smukt, ikke blot om Rommernes indretninger, men

om næsten alt hvad man vil (skont de lærde selv finde, at

de lærdeste iblandt dem i denne henseende gore sig skyl-

dige i mange synder; de trættes om, og ville til evig tid

trættes om, hvori den ægte latinitet består; de gå endnu

bestandig og se sig om efter manden, skont han for længe

siden er død og borte), — så kan dog intet sprog være

levende til uden i sin udtale. Skal sproget da være dodt,

hvorledes kunne I da falde på at tale det, og skal det være

levende, hvorledes ville I give det livet? Hvorledes kunne

I tale om at tale Latin, når I dog meget vel vide, at en

borgermand i det gamle Rom ikke vilde kunne forstå en

sætning af det, I sige; og hvorledes kunne I kalde det at

tale Latin, når andre, der på hin side verdenshavet lige-

ledes tale Latin, heller ikke kunne forstå synderligt deraf.

Er det da så vanskeligt at skrive Latin rigtig, og umuligt

at tale det rigtig, hvorfor fare I da fort med at kræve og

at øve færdigheder, som det er fa eller ingen muhgt at

erhværve ? Vi kunne endda begribe, at I lade de unge for-

dybe sig i disse færdigheder, I ville ove dem ; men I gamle

ærværdige mænd! hvad kan bevæge eder til at bestige

talerstolen, for at tale til os i et sprog, som I meget godt

vide, hverken I eller nogen mere kan tale; I tale jo

dog til os, for at vi skulle forstå eder, men vi forstå eder

meget godt, ja meget bedre, når I tale eders modersmål.

Der må da stikke noget andet under, O verden, o for-

fængelighed !

Hvilke særsyn yde de os ikke, disse lærde hojtider!

Den, der taler, taler noget, han ikke kan tale; de, som

195

More magazines by this user
Similar magazines