Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

197-198

SPROGKUNDSKAB 1 iNORDEN. 261

stående ubevægelige? Når folkene ustandselig bevæge sig

i en ny retning, hvorfor blive da hojskolerne stædig

stående i den gamle? Deres bestemmelse er jo ikke at

fylde krybberne med liavre for et lærdt stutteri, der stedse

bliver stående på stald, men meget mere ;

t holde stats-

vognen i gang og med fyrighed og liv at lade den skride

fremad til sit mål. Men lige så lidet må de blive ved

bestandig at dreje frem og tilbage om samme genstand.

Folkene ere allerede kede af idehg at kåre op og ned

ad den samme knudrede vej, hvor de hverken finde nogen

skon udsigt eller nogen værdig beskæftigelse; kan man

da undre sig, at de stå af, at de lade det gamle udslidte,

knagende og bragende koretoj blive stående, og bruge

deres egne ben. Men er det ret, at de, som skulle vej-

lede folket, lade det vanke om, udsat for at forvildes,

overlade det til den forste den bedste forer, medens de

selv bUve siddende på deres gamle triumfvogn og beundre,

hvor herlig den engang har været, og hvor ærværdige

dens levninger ere. Er det ikke klart, at den er nær ved

at gå fra hinanden, at den ikke kan komme af stedet,

uden at hjulene shngre ud og ind?

Alle slå hånden af Latinen, historieskriveren, taleren,

digteren filosoffen, statsmanden. De forste finde sig vel

i modersmålet og sætte en ære i at uddanne det; den

sidste taler hele Europa over et andet sprog, som er trådt

i Latinens sted. Hvortil skal Latinen da bruges? Til

disputatser. Det er frugten af så megen moje, af så mange

kostbare ungdomsår, af så store århge summer. For at

nogle få kunne opnå en færdighed, som de alhgevel af sig

selv vilde have erholdt, pålægger man den hele slægt et

tungt åg, som den bærer med uviUie. Og når den ston-