Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

266 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

202-203

sig regelmæssig indenfor en viss kreds, men det er ikke

muligt ved den at danne en selvtænkende mand. Kun da

bevæger tanken sig med frihed, når sproget således har

fyldt sjælen, at den ikke blot kan gentage, men også frem-

bringe det, ikke blot gentage, hvad der tusende gange er

sagt, men efter sprogets ånd frembringe, hvad der sjælden

eller aldrig er blevet udtrykt.

Der er endnu en ting, hvori man, såvidt jeg skonner,

tager fejl, den mening, at det er omtrent lige meget, med

hvilket sprog man begynder, når man kun behandler

undervisningen deri med alvor, en mening, hvori man

finder tilstrækkelig grund til at lade den ganske unge

dreng uden al forberedelse begynde med den latinske

grammatik. Thi nogle sprog ligge så langt borte, at man

først, når behandlingen skal være grundig og ikke ren

mekanisk, må nærme sig dem igennem flere mellemliggende

led. Springer man over disse, så kommer man på én

gang, uden al forberedelse, ind i en tankegang, hvor man

ikke har anden grund at give end: således er det, således

skal det være. Ja nogle sprog stå, således som de ere

komne til os, så afrevne fra deres grund, at en virkelig

grundig indsigt deri ikke kan meddeles en halvvoxen

dreng, der endnu ikke står ved grændsen til den egentlige

videnskab, end sige er kommen derover. Til dem må man

da nærme sig ad en anden vej; og til disse sprog hører

åbenbar Latinen.

Der kunne vel gives flere, mere eller mindre fejlagtige

meninger, hvortil den ensidige behandling af Latinen har

givet anledning; men vi have allerede næsten for længe

dvælet ved denne betragtning. Yi ville da gentagende

sporge: Er det forsvarligt at begynde ungdommens under-

More magazines by this user
Similar magazines