Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

26S SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN.

204-205

hensigt. Skolens bestemmelse er at meddele elementerne

til den dannelse, der siden skal træde ud i livet. Denne

dannelse er to slags: den almindelige, som enhver må be-

sidde, der vil deltage i folkets højeste formål, den særegne,

der er uundværlig ved enhver særegen Airksomhed i livet.

Den almindelige skulle alle have tilfælles, den særegne hver

i sin kreds. Grundlaget til denne almindelige dannelse

meddeler skolen; højskolen fuldender derimod, hvad skolen

har begyndt, giver denne almindehge dannelse sin fylde

og lægger derpå atter for sine særskilte lærlinge grund-

laget til hvert særskilt fag, hvis fuldstændige uddannelse

forst finder sted i selve hvet. I grunden bliver hverken

den ene eller anden dannelse nogensinde fuldendt; det er

kun hojere trin, på hvilke lærlingen stiger op, og ligesom

enhver i sit enkelte fag lærer, sålænge han lever, således

må især den almindelige dannelse fortsættes indtil livets

ophor, thi den, og ikke den særegne, er forberedelsen til

en bedre verden, til en hojere virksomhed hisset.

Heraf folger da også, at vore undervisningsanstalter

ikke aldeles opfylde deres hensigt; thi i almindelighed

sporges der ved dem strax om, hvad der kan bruges i

denne eller hin stiHing, isteden for at der først og frem-

mest burde sporges, hvad der kan bruges i alle, og det er

kløgt, forstand, skarpsindighed, vidd. Der meddeles næsten

i dem alle en masse af kundskaber, af los viden, som, når

skolen er endt, lægges hen som unyttigt skrammel. Men

i skolen skal intet læres, hvad der er løst, men kun det

som har sammenhæng, intet af det, som strax efter må

glemmes, men kun det som huskes bestandig, fordi det

griber ind i noget andet, der er uforgængehgt. Den dan-

nelse, som skolen skal give, består ikke blot i mængden

More magazines by this user
Similar magazines