Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

205-206

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 269

af kundskaber, men væsentlig i måden, hvorpå de med-

deles, i grundigheden, hvormed de behandles. En historiker,

som kan huske en uendelig mængde navne og årstal, kan

som historiker endda være meget rå, og en mand, der med

praktisk færdighed kan tale en stor del sprog, kan som

lingvist endda være meget udannet. Når mange, som

kende sprogbygningens væsen, (det må være nok at nævne

Eask som exempel), alligevel med færdighed kun tale få

sprog, så ligger grunden dertil ikke i mangel på ævner,

men i mangel på øvelse ; de ville ikke opgive spekulationen

for den mekaniske færdigheds skyld; thi i almindelighed

beror det hele arbejde med at tale et fremmed sprog, som

al anden mekanisk færdighed, kun på bestandig gentagelse.

Skal skolen opnå sin hensigt, så må den se til at

indskrænke det grundlag, den meddeler, til det nødven-

digste, men den må meddele dette nødvendige i sin natur-

lige sammenhæng. Den skal, hvad sprogene angår, som

vi her have for oje, og hvilke tilligemed historien udgore

de væsenthgste genstande for undervisningen, ikke gore

sine lærlinge til filologer, men den skal meddele dem så

meget af den hele filologi, at de i sin tid, hvis de ville,

let kunne blive det. Det \il sige, den skal ikke som det

sidste mål have for oje, at give lærlingen fortrinlig færdig-

hed i noget enkelt sprog; men den skal, ved at anvende

sprogvidenskabens resultater på en viss sprogklasse, give

lærlingen den tydeligste forestilling cm sprog overhovedet

og derved sætte ham i stand til at uddyrke dem, som

hans egen tilbojelighed eller livets fordringer i sin tid fore

ham hen til.

Hermed have vi tillige besvaret to sporgsmål, der ofte

have været gjorte: om skolen ikke gor bedst i at gå de

More magazines by this user
Similar magazines