Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

207-208

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 271

sig i gi-unden lidet om ordene, men skynde sig at komme

til den hele tanke. Deres ordraængde består i deres fore-

stillingers overflodighed ; for at overkomme dem alle, må

de lade sig noje med fa udtryk for hver. Just fordi de

kun have hovedbegrebet for cije, og ikke den måde, hvoii)å

det er oprundet og har udviklet sig, bruge de mange ord,

der i og for sig ingen betydning have, eller ikke den, man

tillægger dem. Just derfor stå deres former som usam-

menhængende, tankeløse brudstykker af et sønderbrudt

helt. De bekymre sig hverken om formernes eller ordenes

oprindelige betydning, men kaste alt imellem hinanden.

De give mynten et stempel og lade den så gå og gælde,

uden hensyn til dens virkehge værd. Men just derfor ere

de lidet skikkede til at give sprogdannelse: thi vil man

kende dem ret, så må man fra dem gå tilbage til de

gamle, og jo længer man således går tilbage, desto mere

klare begreberne sig og den forbindelse, hvori de træde

med hinanden. Med hvor mange, helt forskellige ord ud-

trykker f. ex. et gammelt sprog begrebet: et skjold, be-

tragtet fra sine mange forskellige sider. Skulle de nyere

sprog gengive disse udtryk, så kan det kun ske i en række

af tvungne og trættende sammensætninger eller omskiiv-

ninger. Lige så rigt er et gammelt sprog, når det vil ud-

trykke de almindeligste handhnger, som at tale, at do;

ligeså fattige i almindelighed de nyere. Når vi nu forbinde

vore sætninger ved enten — eller, så er betydningen af

disse ord for os blot mekanisk, vi have lært ved dem på

denne bestemte måde at forbinde disse eller hine sætninger,

men kunne ikke tænke os noget videre derved, hverken

hvad ordene i og for sig vil sige, eller hvorledes de for-

medelst denne betydning kunne tjene til at frembringe

More magazines by this user
Similar magazines