Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

209-210.

SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN. 273

nogen f. ex. navneordenes bojningsmåder i det oldnordiske

sprog, så skonner han vel, at disse utallige forandringer og

afvigelser må være opståede af et stærkt bevæget liv, men

dette liv er dog nu engang blevet fast for ham, og

han er viss på, at til disse forandringer fojes der ikke endnu

hver dag flere: han kan i ro betragte, hvad han har, og i

ro bringe dette i orden. Betragter han derimod de nu-

værende danske bojningsmåder. så skride disse frem i et

bestandig forandret liv, og den bojning, han nu tillægger

dette eller hint ord. det, han nu opstiller som regel, er

måske om fem, om ti år ikke mere gældende. Mr man

i et gammelt sprog betragter begreberne ligge, lægge;

sidde, sætte, så holdes de dér skarpt og nqjagtig fra hin-

anden, men i det nyere sprog løbe deres former efter-

hånden således ind i hinanden, at man tilsidst ikke véd,

hvor sprogets eftertanke er bleven af, hvor det egenthg x\\

hen, og hvad det ved denne sammenblanding af ganske

heterogene ting vel egentlig har for oje. Hvo skulde for

en snes år eller noget længere siden have tænkt, at de nu

almindelige adverbielle former på

- t, uagtet alt hvad sprog-

lærere have talt og skrevet og ivret derimod, efterhånden

skulde kunne skaffe sig sådan indgang, at enhver sprog-

kender må tilstå, det er et temmeligt utaknemmeligt, ja bliver

måske endeligt et særdelest uoverkommeligt arbejde, at give

regler for et nyere, levende sprog; det er nemligt, for at

blive regelen tro, tilsidst nødvendigt, ingen regel og ingen

form mere at erkende. Men have de gamle sprog ved

deres fuldendte form et stort fortrin for de nyere, så er

det endelig også^ særdeles vigtigt for lærlingens tilkom-

mende dannelse, at der meddeles ham grundig kundskab i

et gammelt folks literatur; thi også den besidder et alvor,.

II 18

More magazines by this user
Similar magazines