Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

-211-212

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 275

fra det, som giver sjælen den sundeste næring. Når de

bede om brod, skal man ikke række dem en sten.

Men at lade vor ungdom i skolen fordybe sig i et

sydligt sprog og en sydlig literatur, selv om dette var den

græske, er dog heller ikke gorligt eller rådeligt. Den skal

i skolen erholde grundlaget til den almindelige dannelse,

som tilkommer enhver som menneske ; men grundlaget til den

særegne dannelse, der tilkommer enhver af os som Nordbo,

bor ingenlunde sættes til side. Skolens hensigt er ikke at rive

den bort fra fædrelandet, men at knytte den fast dertil, ikke ved

en bestandig dvælen i Syden at vække håb og længsler,

som Norden aldrig kan tilfredsstille, og derved frembringe

en misklang i dens følgende liv, men ved en harmonisk

udvikling at sætte den i stand til at fere det sande og

gode og skonne, der i så hoj grad har åbenbaret sig i

Syden, så vidt dette er muligt, over til Norden. Eller med

andre ord : den almindelige dannelse, som mennesker, kunne

vi ikke erholde uden ved indsigt i den græske literatur, den

særegne dannelse, som Nordboer, ikke uden indsigt i den nor-

diske literatur. Vore bestræbelser bor derfor gå ud på, at vi

kunne forene dem begge i vort væsen, at vi, ved at optage

dem begge i os, kunne tilegne os det bedste, vi kende i verden.

Norden udgor et for sig afsluttet helt. Nær be-

slægtet med Germanien imod syden, er det dog skilt derfra

ved sprog og ved sæder; endnu Qærnere er forbindelsen

"med de slaviske folk imod Østen. I oldtiden var man sig

denne enhed bevidst ; men alle samfundsforhold vare endm

for lidet udviklede, til at denne bevidsthed kunde få liv i

de nordiske småstater. Dog er fremgangen derimod umis-

kendelig. I de tre senere fremkomne nordiske riger sam-

ledes de forste småriger til sturre hol)e: i Sverrig Svearigv

IS*

More magazines by this user
Similar magazines