Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

278 SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN.

214-215

hed: med den bevidsthed, som en hojere kultur nu giver?

Jeg ser kun én hovedhindring, det er navnet: ingen af de

nordiske folk ville, at det skal hedde Dansk eller Norsk

eller Svensk; lad os da stræbe efter, at der ikke skal være

nogen særegen dansk, norsk eller svensk literatur til, men

en fælles nordisk! Ligesom Tyskerne ikke skrive Osterrigsk

eller Wiirtembergsk eller Holstensk, o. s. v., men Tysk, så-

ledes lader os Nordboer alle tilsammen skrive Nordisk! Men

lader os ville det!

Men som et af de ailerforste, allervigtigste hjælpe-

midler til dette formål må det anses, at det oldnordiske

sprog bliver bekendt allerede i skolen. Der må drengen

lære at kende det, for hvilket han siden skal drke som

mand. Når man vil overtyde sig om de nordiske sprogs

overensstemmelse, behover man kun at fore dem tilbage

til deres oprindelse: dér stode de sammen. Men denne

oprindelse er Oldnordisk. At lære det, er derfor det

simpleste middel til at vække og nære bevidstheden om

de nordiske sprogs enhed, og til at lade denne bevidsthed

træde ud i livet.

Hvis man imidlertid anser denne idé om et alminde-

ligt nordisk skriftsprog, og muligheden af dens udnkUng i

tidens fylde, for altfor overspændt, for et blot fantom : hvis

man ikke vil gå over i Qærne muligheders rige, men kun

holde sig til den nære virkelighed, så er vigtigheden af

det oldnordiske sprog for hvert enkelt nordisk folk hellei-

ikke vanskehg at fatte. Thi det første sporgsmål ved et-

hvert folks udvikling er unægtelig, om det vil forstå sig

selv. Vil det forstå sig selv, så må det forstå sin fortid,

men vil det kende denne, så må det have indsigt i for-

tidens sprog. Det er igennem sproget, al menneskelig ud-

More magazines by this user
Similar magazines