Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

280 SPROGKUNDSKAB I NORDEN

216-217

roden, hvorfra det hele går ud. Did vende også alle sig

hen, som ville granske over eller fremstille sproget, men

hvorledes gore de det, og hvorledes skulle de kunne gore

det, sålænge de ikke kende synderUg til roden selv?

Hvorledes kan man gore nogen oprindelsen til den bestemte

artikel og dens anvendelse klar, uden Oldnordisk? Hvor-

ledes oprindelsen til lideformen på

•-? hvorledes sammen-

hængen med bojningssystemet? hvorledes betydningen af

mange enkelte ord? hvorledes den hele orddannelse? hvor-

ledes levningerne af de gamle former? Dér kommer en og

siger os, at i gammel Dansk herskede der en sær forvir-

ring med ordenes kon: man sagde vel et brev, et folk,

græsset, håbet, lijærtet, huset, men man brugte også

disse ord som fælleskon, thi det hedder: brevens indhold,

folkens maagfoldiyhed, græssens blomster, kåbens gud,

hjærtens vankundighed, husi^ns ære *). Dér kommer en

anden og siger os, at i middelalderen snubbede man ordene

af og sagde: miste, hente, skij te for mistede, hentede,

skiftede; og sommetider skod man bogstaver ind, f. ex. s

foran genit. -ens, »uden at man lettehg vil finde nogen

tilstrækkelig grund dertil«, ligesom man endnu siger:

du er dodsens, du fredsens gud , al lund uens ulykke. Du

fredsens gud ! og det er mænd, som have en stor autoritet.

^) Sådanne ting gå da igen i de sproglærer, man giver ungdommen

i hænde; f ex. Jensens danske sprogl. s. 37, hvor der,

som exempel på, al den n\eie brug af ordenes lion afviger fra

den ældre, anføres: riyen.s rand, men riyet. Ja endog hos Bloch

(Fuldstændig d. sprogl. Odense 1817), hvor der ligeledes som

exempel på, at ord, der i ældre lider havde ett kon, ved eu senere

talebrug ere gåede over til et andet, anføres: rigens marsk,

rigens råd, for rigels. Men når i al verden sagde man da i Dan-

mark en rige for et rige eller riyeii for riget?

More magazines by this user
Similar magazines