Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

219

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 283

hvad der blev af dem. .Men også her, som overalt, hævder

sproget sin indflydelse. Hverken ordene herred og syssel,

eller noget andet stednavn i Norden kan forstås uden det

oldnordiske sprog.

Det er meget smukt, at onkver dannet mand i landet

(jeg må tilstå, jeg kan ikke ret tillægge nogen dette navn,

når han er blottet for klassisk dannelse), når han træfl'er

en indskrift på en mynt, på en kirkeklokke o. desl., strax

kan sige, om den er græsk eller latinsk; men det var ikke

for meget at vænte, om han tillige kunde kende, om den

var runer eller ej.

Når man i vore dage endelig er kommen til den

overbe\isning, at almuen også udgor en del af folket, og

at det er en af humanitetens simpleste fordringer at

optage den deri; når, som følge deraf, de hojere stænder

indse, at de ikke bor stå som en fremmed kaste i det

land, der foder og hæver dem, men ligesom sænke sig

ned i det danske folks egenthge kærne og derved lutre

den og sig selv: h^^lket middel skulde da være tjenligere

til at vække og nære og befæste denne overbevisning, end

kundskaben om nordisk sprog og literatur, hvori Nordens

ejendommelighed træder frem som i et klart spejl, og hvorfra

den kaster sit lys tilbage over alle folkelige genstande!

Man kunde således blive ved at anføre meget, stort

og småt, hvortil kundskab om det oldnordiske sprog er

aldeles nødvendig, ikke blot for den egentlig lærde, men

for enhver mand i landet, som vil kende dets forfatning:

hvad det er og hvad det var, og hvorledes nutiden har

udnklet sig af fortiden. Men der er uden tvivl ingen, der

nægter dette ; de mene kun, at der er andet, som er vigt-

igere for den studerende. Og dog må det jo fast anses

More magazines by this user
Similar magazines