Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

284 SPROGKUiNDSKAB I NORDEiY

for latterligt, at en dansk student kan gore god rede for,

hvorledes det forholdt sig med (pv?.at^ (fQargiai, nevva-

xoOiof.udiijyoi, tn^jjeig, ^evyivat, ^tjisc, Og med legio,

cetites, hustati^ principes, triarii, men forholdet imellem de

danske stænder, eller hvad kilfylkning og havnelag var, er

ham en region fuld af tåge og morke; han kender alt,

uden sit eget. Deri er han en ren idiot. Når han ikke

véd, hvad en rommersk nobilis, eques var, så skammer

man ham ud; men det er ingen skam for ham at lægge

sin uvidenhed om en nordisk tignarmadr, en dansk herre-

mand (hærmand) for dagen!

Hdlkeu modsigelse! Man véd, at kundskaben om

Rommernes gamle væsen ikke er nogen Nordbo til synderlig

nytte, at kunsten at tale og skrive Latin hverken giver

ham nogen fortrinlig dannelse eller af ham kan anvendes

i livet, og dog gor man dette til hovedmålet for ungdom-

mens undervisning. Man véd, at kundskab i det gamle

nordiske sprog giver samme dannelse som i ethvert andet

gammelt tungemål, og er i livet uundværlig, og dog anser

man det for utidigt, at meddele ungdommen de simpleste

elementer af denne kundskab!

220

Men er det endelig skolens hensigt, overhovedet at

meddele lærlingen et godt filologisk grundlag som en i og

for sig nødvendig betingelse for al følgende dannelse, så

kan dette i vore dage ikke finde sted uden Oldnordisk.

Ingen kan give mere, end han har; men så kan heller

ingen meddele nogen et almindehgt filologisk grundlag,

når han ikke har andet end Latin og Græsk. De ere kun

to led i én stor sammenhængende kæde. Alle de japetiske

sprog. Græsk og Latin derunder indbefattede, danne en

sådan, der vel på enkelte steder er afbrudt, men dog i det

More magazines by this user
Similar magazines