Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

220-221

SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN. 285

hele let forfølgelig: fra Hojasiens bjærge igennem . hele

Europa til hojt imod norden. Sanskrit danner udgangs-

punktet, da vi ikke kende noget bedre. Derfra slynger

kæden sig i en bue mod syden (historisk, om ikke ganske

lingvistisk, kunne vi forfolge dens gang) og ender i Hellas

med en af de mest ghmrende og ægte-gedigneste ringe.

Herfra går den over til Italien og forener sig i Latinen

med adskillige mindre led, hvis sammenhæng tiden for

længst har adspredt, men ved hvis levninger den dog lader

sig nogenlunde knytte til den nordlige gren. Thi hgesom

hin gren gik imod syden, så går en anden, hvis oprindelse

også taber sig i Hojasien, i en bue imod norden. Den

slår en knude i Mosogotisk, men den kommer også til syne

i en hel række af andre led, de over- og nedertyske

sprogarter, blandt hvilke Angelsaxisk, dér hvor kæden går

over til det egenthge Norden, falder mest i oje. I Norden

selv slutter kæden sig i Oldnordisk. Hvo tor i vore dage

være bekendt at tale om filologisk lærddom , når han ikke

kender noget til hele denne sprogkæde? når han ikke har

tilegnet sig noget af de store resultater, som sprog-

videnskaben har vundet ved dens betragtning? når han

ikke derved i det mindste har vundet indsigt i sprog-

systemet overhovedet? og når han ikke er istand til at

anvende denne indsigt på de enkelte sprog? Og hvorledes

er det tænkeligt, at vi, som leve i Norden, skulde henvende

al vor opmærksomhed på de sydlige led, uden at ænse det,

som tilhører os? at vi med grundighed skulde lære disse

sydlige sprog, og være aldeles uvidende om, aldeles lige-

gyldige imod den lighed, de have med vort eget? mod

vort eget, som udgor et af de vigtigste, et af de herhgste

led i den hele kæde!

More magazines by this user
Similar magazines