Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

228-229

SPROGKUNDSKAB I NURDKN. 293

til hinanden? Skal drengen, der lærer dette, tænke sig

noget derved, må han da ikke tro, at sproget er blevet for-

rykt? Det var imidlertid synd at tillægge sproget denne

forrykthed, det er sproglærerne, som må bære skylden; de

have det ene århundrede efter det andet snakket hinanden

efter ligesom i sovne og ladet det bero ved, at ungdom-

men kunde snakke dem efter igen. Men de vågne alle-

rede op, de ryste sovnen af sig, solen skinner dem i oj-

nene; de, som sove endnu, må vækkes, for deres egen

skyld og for de arme drenges. Dér, hvor det travle liv er,

går vistnok heller ikke alt endnu som det skulde; mange

falde over deres egne ben, andre stå aldrig op mere.

Det er uundgåeligt; men held dem, som komme bag efter

og samle travlhedens frugter op! Med andre ord: De, som

etj'mologisere, fare også ofte vild, og det er ikke min tanke,

at ungdommen skal bebyrdes med deres hårklo verier og

drommerier, skal nyde den plumred' drik; men når gær-

ingen har sat sig, skal den smage og forlyste sig ved den

liflige most.

UdNider tilologien nu sin synskreds, soger den at op-

fatte det, som ligger til grund for alle sprog, anstiller den

en nojagtig sammenhgning imellem alle betydelige, og ud-

drager den deraf de vigtigste resultater, så får den en van-

skelig opgave at lose, hvis den vil gore alt dette frugt-

bringende for skolen; thi i skolen er det ikke muligt at

omfatte alle disse sprog. Den må altså gore et udvalg.

Den må for hvert land, eller rettere for hvert sprogrige,

om jeg så må kalde det (thi politiske inddelinger ere her

uden al betydning), have for ege, hvad der tjener til dette

sprogriges tarv. Ved sprogrige forstår jeg her enhver sam-

ling af lande, der i linsvistisk henseende danner en afsluttet

More magazines by this user
Similar magazines