Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

294 >PH{)GKLM)SKAB I NORDEN.

220-230

kreds i det store hele. Et sådant er Tyskland, Holland og

Schweiz, forsåvidt tyske tungemål her herske; et andet er

Danmark, Norge, Sverrig, Finland. Der må være noget,

som er mest fornodent for alle disse sprogriger, noget,

som er mest fornodent for hvert enkelt, og noget, som

knytter begge disse dele bedst til hinanden.

Holde vi os til det nordiske sprogrige, så er det, efter

hvad der ovenfor er bemærket, indlysende, at det, som vi

og alle behove, er græsk sprog og literatur. Vor religion,

vor filosofi, vor hele kultur må, som alle dannede nationers,

gå ud fra og danne sig ved åndens ypperste produkter i

Syden. Ligeledes er det ojensynhgt, at hvis vi ikke blot

skulle tage hensyn til almindelig dannelse, men også til

vor ejendommelighed, der jo ikke bor udslettes, men hånd-

hæves, så kræver denne tillige kundskab i det oldnordiske

sprog, uden hvilket vor forfatning, vore love, vore sæder og

skikke, det trin af kultur, hvorpå vi stå, den måde, hvorpå

vi have nået det, og de tungemål, vi tale , ingenlunde lade

sig forklare. For os Nordboer må det da være klart, hvad vi

have at hente i Syden, og hvad vi må gore os bekendt

med i Norden. Heldigvis lade disse tvende yderste punkter

sig ved tvende andre sprog knytte sammen, og disse give

os tillige noglen til det, som vi endnu især behøve: imod

vesten Latinen, imod osten Mosogotisk. Ved Latinen, som

i flere henseender ligger Oldnordisk nærmere end Græsk

(således nemlig, som dette sprog viser sig i sin senere ud-

vikling i de bedste skrifter), knytte vi Oldnordisk og Græsk

sammen og vinde tillige ved Latinen al fornoden indsigt

i de mangfoldige indretninger, der som en folge af det rorn-

merske herredomme opstode i vor middelalder, og på hvilke

mange af vore institutioner endnu grunde sig, samt hvad

More magazines by this user
Similar magazines