Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

298 SPHOGKUiNDSKAB I NORDEN.

233-234

have erfaringen for sig, forst må have naturen givet og

ma have opfattet hele dens ydre, forend hans gransk-

ninger kunne begj^nde; Ugesom han f. ex. forst må kende

en stor mængde planter af deres udseende , forend han kan

tænke på noget system , således må sproget også være givet,

forend man kan betragte det; man må være nogenlunde

hjemme deri, have det nogenlunde inde, forend man til-

gavns kan lære det.

Deraf følger da, at man i almindelighed (thi ganske

enkelte, som have en særegen klogt, kræve deres egen be-

handhngl ikke kan begynde en ti til tolv års drengs sprog-

undervisning med grammatik. De første skoleår skulle kun

meddele ham materiaUer; han skal indsamle erfaringer

(det er barnets hojeste lyst), men ikke spekulere over dem.

De forste skoleår ville da anvendes til at gore ham bekendt

med naturen og verden, til at lære ham at kende natur-

ens love, forsåvidt disse træde frem i erfaringen, at kende

himmellegemerne og deres lob og deres forholde, alle her-

rens store under på himmel og jord, de mathematiske

sandheder i deres simpleste form, historien som fortælling

om hvad der er sket (jeg tænker mig alt dette ham med-

delt på samme måde , forsåvidt det nemlig kan opfattes ved

anskuelse uden spekulation derover), og hvad sprogene an-

går, til at indsamle exempler for den følgende anvendelse.

Ligesom han i modersmålet har lært, at det hedder : stok-

ken er rund, bordet er rundt, stokkene, bordene ere runde;

manden sagde (ikke sigede) o. s. v., således vil han lære

det samme i de andre sprog, hvormed han skal beskæft-

iges. Dertil behøves en læsebog, som er indrettet til denne

hensigt. Den vil på én gang omfatte Oldnordisk, Latin,

Græsk (i denne orden må de følge), så at sætninger i disse

More magazines by this user
Similar magazines