Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

302 SPROGKUNDSKAB 1 NORDEN.

23:-23S

af sig selv, at de raisonnementer over en eller anden del,

som jeg derved anfører, ikke skulle optages i sproglæren,

men overalt kun de sikre og tilforladelige resultater.

5. Sproglæren vil begynde med en kort historisk

oversigt over den japetiske sprogæt, de gamle sprog, som

henhore til den, og de nyere, der af dem have ud-

viklet sig. Denne historiske oversigt er nodvendig, for at

lærlingen på én gang kan fatte videnskabens omfang, den

sammenhæng, hvori sprogene stå med hinanden, og den

orden, hvori han i sit følgende liv rettest bor dyrke dem.

Der vil allerede have været lejlighed til i forbigående

at gore opmærksom på de grammatikalske begreber. Nu

fremstilles de i deres sammenhæng i et kort omrids: ord-

enes elementer, roden, orddannelse, bøjning, afledning

o. s. fr. Da der ikke mangler lærlingen på exempler, så

vil dette afsnit, især ved det mundtlige foredrag, kunne ud-

vikles med megen nojagtighed.

Begge disse afsnit ere kun at betragte som indledning

til sproglæren selv.

Udvikhngen af sproglærens enkelte dele begynder med

bogstavlære og læren om overgangslovene. Den vil ikke

frembyde store vanskeligheder; man behover kun kort og

klart at fremstille det bekendte. Bogstaverne kender lær-

lingen allerede; han \il nu se dem i deres orden, se dem

opstillede i de klasser, til hvilke de rettehg henfores.

Udtalen har han allerede lært ; den må, at jeg navnlig skal

berare det latinske sprog, også i dette (opfattet dels af

sproget selv, dels af det Italienske) meddeles ham så noj-

agtig som muligt, så at han undgår den falske udtale,

hvortil slet retskrivning har forledet os. Han vil altså,

når han ser d. sol, isl. sol, lat. sol {solis, ikke sol, sollis),

More magazines by this user
Similar magazines