Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

•241-242

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 307

grund for ordets øvrige former: hvorledes rodforinerne ind-

deles, og hvilken torvanskning de ofte lide, hvilket er al-

deles nødvendigt til at oph'se bojningssystemet; f. ex. rod

på konsonant rrov-c for jrod-c, pes for ped-s, fot-r: Sdov-c

for 6-åoi>T-c, dens for dent-s (dent-is), tu7i7i (tand); hvor-

ledes lukte og åbne former afvexle i de forskellige sprog,

skont ordet i gi'unden er det samme som isl. h/arta. lat.

cor for cord (rord-is), o. S. fr.

Ved endelserne må gores opmærksom på de væsentlige

dele af endelsen og dens omskiftning i de forskellige sprog

f. ex. s og r i hortus, ijardr, o. s. V. Inf. på -a {an), -éiv

-i 0. s. V. Personsendelserne vedgerningsordene, og den måde,

hvorpå de ere oprundne af stedordene, o. s. v. Fremdeles

på det uvæsentlige i endelsen, t. ex. den uvæsentlige na-

sallyd m og n, der i næsten alle sprog fojes til endelser

og giver dem et fremmed udseende, som liversu, quorsu-m;

iste, menide-m; quicunque, den som', tiu, dece-m; liynu-m,

dominu-m, patre-ni, Ugnoru-m, o. s. v. Derved vil atter

ligheden af adskillige ord blive indlysende, som i patri-

nioniu-in: isl. men {menj-ar). Ved dette afsnit vil det

uden tvivl blive nødvendigt at medtage nogle lånesæt-

ninger af den almindelige sproglæres resultater, uden hvilke

endelsernes oprindelse ikke lader sig forklare, og den form,

under hvilken de sædvanlig forekomme, ikke lader sig oplyse.

Det kan f. ex. ikke gores indlysende, at gerningsordenes første

persons tillæg er ?«, og at dette atter er grundlaget i det

første personlige stedord, uden ved at gå tilbage til de

ældste sprog (som Lappisk) og til de senere sprogs aller-

ældste former.

Fremdeles måtte der meddeles en almindelig oversigt

over den for\'anskning, endelserne have lidt indenfor hvert

20*

:

More magazines by this user
Similar magazines