Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

2 J 5-246

SPROGKU.NDSKAb I NOHDEN. 311

Hvad konnet angår, da opstår det vigtige sporgsmål:

om det ene kan ansi's for afliængigt af det andet? og om

man derfor skal følge Kask, der overalt stiller intetkonnet

foran? Om rigtigheden heraf tvivler jeg såre meget. Thi

konnene ere, hvad enten man betragter deres betydning

eller deres former, ikke udsprungne det ene af det andet,

men fremkomne enstidige. Hankonnet betegnedes ved en

kort vokallyd, der begrændsedes af en hvislelyd eller dirre-

lyd, hunkOnnet ved en lang vokallyd, så at der ved kort-

heden udtryktes storre hårdhed, ved længden storre blød-

hed: og intetkonnet blev udtrykt ved en lignende kort

vokallyd, men med en anden begi-ændsning af en