Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

249-250

SPROGKUNDSKAB I NORDEN. 315

ligheder og ved selve sammenstillingen at kende hvert af

dem bedre. Man opstiller f. ex. regelen om akk. med inf.,

oplyser den med exempler af Isl., Lat. og Gr. og udvikler

derpå de enkelte modifikationer, som denne regel kan mod-

tage i hvert sprog for sig, og tydehggor disse ved andre

exempler. Man ser da, at dette lader sig sige på ett

sprog så, men på det andet noget anderledes, og sprogenes

særegenheder kunne aldrig vorde tydeligere, end når de

således stilles ved siden af og mod hinanden.

6. Disse bemærkninger ere, som let skOnnes, kun

strjotanker. Det enkelte vil give sig, når man tænker på

anvendelsen og iværksætter udførelsen deraf. Indtil da vil

det være nok, kun at meddele så meget, som kan tydelig-

gore idéen og vise muligheden af dens udførelse.

Jeg skal derfor endnu kun tilfcije, at når sprogstudiet

fortsættes ved hojskolen, så tænker jeg mig det drevet

der omtrent på lignende måde. Man vil nemlig der, eller

måske allerede i skolens hojere klasser, have sproglærer,

der ligeledes på én gang omfatte de nyere sprog, der hore

sammen: f. ex. en noget udferUgere sammenlignende sprog-

lære, der omfatter alle de romanske sprog med Latin som

grundlag, en anden, der omfatter de nordhge sprog, Dansk,

Norsk, Svensk, Tydsk og Engelsk, med Oldnordisk som

grundlag. Man indvende ikke herimod, at lærhngen der-

ved \-il overlæsses; han lærer i grunden alle disse sprog,

når han lærer ett af dem tilgavns; man bor give ham

midlet dertil i hænde, hvorvidt han da vil gå i hvert

enkelt, det må overlades ham selv. Man stiller ham hen

i midten, hvor lyse udsigter åbne sig for ham til alle

sider, man åbner hans blik for dem og lader ham vælge,

hvilken han vil tage endnu nojere i ojesyn.

More magazines by this user
Similar magazines