Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

251-2r.2

SPROGKLNDSKAI! 1 .NORDEN. 317

dannelse, men også yde den ældre dannede mand stof til

eftertanke. Den og forst den vilde ret åbne ham indsigten

i de forskellige sprogs egentlige ånd, deres rigdom, deres

dannelighed, deres mere eller mindre tænksomme karakter.

Skulde det imidlertid have lange udsigter med ud-

arbejdelsen af en sammenlignende sproglære og en sammen-

lignende ordbog, således som jeg her foreslår til skolebrug,

så er der dog én ting, hvortil jeg nødvendig må vende

tilbage som til en fordring, hvortil tiden er moden, som

den nødvendig må have for oje, og som den uafladelig må

stræbe hen imod: at nemlig resultaterne af den sammen-

lignende sproggranskning optages i sprogundervisningen,

og hvad der da for os Xordboer ligefrem må følge deraf, at

Oldnordisk optages i sprogimder\'isningen i skolen. Man

må agte den rommerske literatur så hojt man vil (jeg

ringeagter ingenlunde den eller nogen anden), man må

ringeagte den oldnordiske literatur så meget man vil: der

må dog imellem denne overvurdering og denne uhjemlede

ringeagt kunne finde en forsoning sted ; det må dog stedse

for enhver uhildet og ikke forud indtagen gransker fore-

komme som et skont mål, at enhver dannet mand i landet

kan og finder behag i at læse sin Cicero, og ved siden af

den kan og finder behag i at læse sin Snorre Sturlesen. Skal

der komme uoget alvor ind i livet — ind i literaturen og

derfra ind i livet — , så må nutiden, der går under i flygtige

og lette varer, vende tilbage til og styrke sig ved den

dybsindige oldtid. Det er smukt og godt, at man opretter

bogsamhnger for menig mand: men derved er dog folket

i grunden kun lidet hjulpet. Det er ovenfra lyset må

komme, det er derfra det skal udstråle til alle. Men i

den henseende stå vi langt tilbade. Thi vor hele stræben

More magazines by this user
Similar magazines