Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

318 SPROGKUNDSKAB I NORDEN.

252-253

Og tragten består i almindelighed kun i at skaffe så meget

tilveje, som behøves til en viss bestemt virksomhed, og

når denne tager sin begyndelse, så griber den os med

sine jernkløer, så forer den os således ind i sine morke,

snævre gange, og sætter os i fængsel i sit morke hul, så

at vi næsten ingen sans have mere for det højeste i livet,

den idehge, den aldrig tilsidesatte uddannelse af os selv

og vore hojere ævner. Herremandens hojere sans går

under i korn- og kartoffelavl, præsten sløves ved gentagel-

sen af de trivielleste sandheder, juristens spekulative ånd

forgår i en dynge af akter, o. s. fr. Vi leve for at pro-

ducere eller for at rede fra os, og når alt dette er gjort,

ere vi slappe, hjærtet koldt og ånden sløv. Skal dette

nogensinde vorde bedre, så må der bringes mere spekula-

tion, mere poesi ind i hvet ; og grundlaget dertil må skolen

give. Den må føre os således ind i oldtiden, at vi aldrig

glemme den, aldrig sætte den til side, at dens værker følge

os igennem hele vort liv. En sådan ny og bedre tid

svæver for mig, i det jeg anbefaler en bedre behandling af

vor sprogkundskab som denne dannelses grundlag: den

tid, da man på hver herregård, i hver præstegård, i hver

dannet mands hus finder et udvalg af den græske, rom-

merske og nordiske literaturs værker, og finder mænd, som

læse og vurdere dem. Hverken på tid eller ævne dertil

vil det mangle, når livets overdåd og trivialiteter sættes

noget til side, når skolen og hojskolen meddele midlerne

dertil og vække smagen derfor, ikke som en forbigående

oveise, men som en sund og styrkende næring, ingen

tænkende sjæl kan være foruden.

Denne tids komme er ingenlunde noget tomt onske,

nogen forfængelig drom. Den gamle klassiske literatur er

More magazines by this user
Similar magazines