Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

lSO-181

DE VE.NDISKi; KOLK 29

Kristi fødsel tinder man et sådant betydeligt folkeslag om-

talt som boende i Sarmatien, imellem Æstier på den ene

side og Goter på den anden: de handlede med bernsten,

udbredte sig fra Weichselen af indtil Osel, og den del af

østersoen, ved hvilken de boede, kaldtes det vendiske hav,

de selv Veneder {Ovsvedoi). Dette folk, hvis slægtskab

med den store slaviske folkestamme er afgjort, henhørte

hverken til samme grundstamme som Goter og Germaner

på den ene side, eller til samme som Finner på den

anden; men enten må man antage, at en såre tidlig og

gennemgribende blanding havde fundet sted imellem dem

og Germanerne, fra hvilke de dog i sæder og skikke vare

meget forskellige, eller også begge må være oprundne fra

en fælles grundstamme, den kaukasiske. Ligheden i

sprogenes første ord og sproglære beviser det. Begge

sprog søge deres grund i Asien; de slaviske sprog have

mest lighed med Armeniernes, de germaniske med Pers-

ernes; dog følger deraf næppe mere, end at begge have

haft et fælles stamfolk. Af deres ældste østlige naboer,

Finnerne, kaldtes de Vena, Finnerne kalde endnu Rus-

serne Venåleine O",' Rusland VenaJicnmaa eller Vendernes

land. Denne benævnelse træffe vi atter hos vore egne

nordiske forfattere, som omtale folket Vanir og deres land

Vanaland, hvilket grændsede til Asernes, og igennem

hvilket disse droge på deres vej til Norden. Herved

bliver det os også på én gang forklarligt, hvorfra den lig-

hed imellem begge folks gudelære, så megen forskellighed

uagtet, kan være opstået, og hvorledes en vedvarende

blanding af begge folkestammer kunde vedligeholde sig i

århundreders løb.

På alle sider omgivne af gotiske folk, begyndte en

More magazines by this user
Similar magazines