Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

32 [)K DA.NSKKS TOGE TIL VKNDEN

person i forhold til stammen. At opfatte det særegne ved

sådanne, især i oldtiden, er vanskeligt, fordi noget al-

mindeligt er fælles for alle. Hedningen er sig selv lig

overalt, og dog kan man ikke nægte, at hver hedensk

nation har et særeget præg. Venden har derfor i al-

mindelighed karakter tilfælles med hele den slaviske stamme,

men denne almindelighed må atter have antaget noget

særegent ved folkets afsondring fra det hele.

Efter meget tidlige efterretninger skildres Slaverne

som folk med stærktbyggede lemmer, lysebrmie hår og

brunlig ansigtsfarve. De ligne, hedder det, den vilde

Indianer i overordentlig hårdforhed og smidighed; de rulle

sig sammen i en krog, hvor man næppe skulde tro, et

menneskeligt legeme kunde rummes, og kunne blive lig-

gende således i flere timer, væntende på det gunstige øje-

blik til at overliste deres fjende. For at undgå sine

forfelgere kunne de tilbringe hele dage under vandet, i

det de ligge ubevægelige på ryggen og drage ånde igen-

nem rør, der ere stukne i hinanden og rage op over

vandets overflade.

Hårdforhed, legemssmidighed og udholdenhed ere al-

mindelige egenskaber hos vilde. Dem hgne Slaverne også

i et andet hovedtræk: en hoj grad af letsindighed og lige-

gyldighed for den folgende tid. Nydelsen af det nær-

værende cijeblik er for sådanne folk livets mål; grublen

over det tilkommende ligger udenfor deres tankegangs

sfære. Heraf folger uvirksomhed, når ingen ned driver

til arbejde; og denne skal hos Venderne have gået så vidt,

at de ofte efter deres undertvingelse foretrak at forblive i

trællestanden, for ikke at have bekymring for en husholdnings

sysler. Nydelsens genstande ere de forste og naturligste:

183

More magazines by this user
Similar magazines