Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

1S7-1SS

DE VtNDISKE FOLK. 37

i tapperhed, udsprungen af æresfølelse, men hensigten var

kun selvforsvar eller lyst til bytte, og de sædvanlige våben

vare baghold og hemmeligt overfald om natten. Herved

bleve Vendernes krige, som de overalt skildres os, til

roverkrige. Da Venderne ved Østerseen havde lært sø-

farten af Normannerne, som hesegte deres kyster, bleve de

til de umætteligste korsarer: de tilsidesatte agerdyrkning

og levede af byttet, som gjordes på havet. Uisse rover-

toge fordærvede deres karakter; de bleve mistroiske, rov-

syge, hævngerrige, mordlystne. I denne henseende lignede

de de nordiske egentlige vikinger, som ikke ejede andet

end deres skibe og hvad de med dem og våbenmagt

kunde erhværve, men som den ædelbårne Nordbo derfor

anså det for en ære og fortjeneste at bekæmpe og ode-

lægge. Hos Venderne blev også, som hos Nordboerne,

byttet nedgravet: ja rovsygen var så stor, at selv vissheden

om, at de ej kunde beholde byttet, ikke afholdt dem fra

at bemægtige sig det; Saxe fortæller et exempel herpå:

ved Eoskilde trak Venderne midt på flugten skindet af de

rovede far; de kunde dog i det mindste besidde det så

længe, indtil Qenden nåede dem og fratog dem det. Over-

vundne fandt de sig i den skrækkeligste undertrykkelse

og lede de grusomste pinsler med standhaftighed, som den

vilde Indianer ; som sejerherrer behandlede de de værgeføse

med det frygtehgste raseri. De skalperede de faldne

fjender; de bandt fangerne til en pæl, trak dem indvoldene

ud af livet og snoede dem om denne. Forst når mordlysten

havde sat sig, vendte den oprindelige godmodighed tilbage,

og de da overblevne fender bleve behandlede med mildhed.

Disse træk udviklede sig hos folket, de vare dem

ikke naturlige. Oprindelig vare de godgorende, gæstfri,

More magazines by this user
Similar magazines