Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

di: VK.NDlSKi; FOLK. 47

med tre hoveder (af iri, tre, og glawa, hoved), med en

halvmåne i hånden. Hun dyrkedes i Stettin og i Julin i

Pommern. En sort hest var helliget hende og brugtes,

ligesom Svantevits, til orakel. Dobrowsky anser det imid-

lertid for visst, at Triglaw har været epitheton for en tre-

hovedet mandlig gud. Dersom attributet sigter til månens

forandringer, så har guddommen også rimelig\is været

mandlig.

Disse ere de vigtigste vendiske guddomme, som man

finder anforte hos de ældre forfattere. Hele den vendiske

gudelære er endnu så lidet behandlet med kritik, at vi

her, hvor vi blot onske at meddele det ^igtigste og på-

lideligste, må forbigå de øvrige. Adskillige gudenavne ere

sikkert også antagne for sådanne uden at være det ; Sweti-

bor f. ex., som man forklarer ved den hellige skov, kan

dog ikke, som Dobrowsky rigtig bemærker, være navnet

på guden selv, der dyrkedes i skoven. Andre guddomme,

som man har antaget for vendiske, tilhøre ikke dette folk;

Crodo f. ex. var saxisk. Flere ligheder med de nordiske

guder, end de her antj'dede, have rimehgvis fundet sted;

Zir f. ex. eller Zirnitra er måske Nordboernes Tyr, og

drommeguden Marowit synes åbenbar at være Nordboernes

Mara (spøgelset maren). Det fejler vel heller næppe, at

det slaviske navn på gud, bog ^ i nogle dialekter, som

Bøhmisk, hu^ og som i de ældste tider synes især at have

betegnet solen eller månen'), er det samme ord som

Saxes Bons (Bo) -) , som Odin avlede med Rind , og som

hævnede Balders død.

') Arndt, lieber die verwandschaft der europ. spr. s. 310.

2) Saxo, lib. 3, s. 46.

More magazines by this user
Similar magazines