Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

48 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN.

5. Vendernes ældste hellige steder bestode , som

næsten alle gamle folks, i hellige træer, lunde og kilder.

De OHjgaves med en indhegning, og stedet kaldtes chram

(hvilket dog nogle holde for et nyere ord); det udtrykker

det samme som Nordboernes ve. En af de første gen-

stande for dyrkelse var det enkelte træ, en hellig eg, eller

symbolet for samme , en oprejst træstamme. Det var

billedet jrå naturens skabende kraft og derefter på den hele

verdens organisme. Dette må man i det mindste formode

var betydningen af de enkelte træer, som man finder

dyrkede af Venderne. I Stettin var det en stor lovrig eg,

under hvilken der var en yndig kilde; almuen troede den

besjælet af en mægtig guddom og ærede den hojt^). I

Oldenborg vare de hellige ege omgivne af templet-). I

Julin var det en træstamme-''). Fojer man hertil, at man

i Stettin udforskede skæbnen ved at bringe sit offer til et

gammelt noddetræ og en kilde udenfor byen , hvor en

under træet boende vogter modtog og gengældte det med

orakelsprog ^), og at man hos Esterne finder en lignende

dyrkelse af en stor (vel dels formedelst offerblodet, dels

formedelst offerilden), bestandig gron eg, hvis stamme

nedentil dannede tre hovedrødder og oventil udbredte sig

i tætte grene, samt at der ved foden af dette træ under-

holdtes af præsten en snog eller slange, så kan man vel

ikke tvivle på, at man her genfinder Saxernes Irmensul,

Nordboernes Yggdrasiil og de sidstes Mimer og Urdes

kilde, samt slangen Nidhugg og flere lignende attributer.

Hos Venderne som hos flere folk ved Østersøen,

*) Vita s, Oltonis, anført i Allgem. welthist. 51 th. s. 248. —

-;. Helniold, lib. 1, cap. 83. — ^) Allgm. welthist. 52 th. s. 46. —

•*) sst. s. 52.

197

More magazines by this user
Similar magazines