Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

50 DE DANSKKS TOGE TIL VENDEN

198-199

som på den ene side var farvet hvidt, på den anden

sort; de kastedes i skødet; den hvide side gav lykke, den

sorte ulykke*). Hertil svarer Nordboernes skik at kaste

tærning eller kviste i skød.

To eller tre hovedfester omtales: Ditmar af Merseburg

nævner festum Juleum eller julefesten, som Obotriter og

flere folk hoj ti deligholdt i februar; andre omtale en for-

årsfest, der holdtes ved årets begyndelse i marts, til erin-

dring om de afdøde , af hvilken fest der endnu findes

mange levninger hos de slaviske folk-). Hvorledes høst-

festen, efter Saxe, heUigholdtes i Arkona, er forhen anført.

Da krigen også betragtedes som en hellig gerning, så

havde folket et til guderne ^iet banner. Saxe fortæller, at

Rugierne ærede deres Stanitia, der udmærkede sig ved

sin storrelse og farve, næsten lige så hojt som guderne

selv^). Ordet er det slaviske staniz eller stanice, hærfane

eller hærtegn*). Endnu mærkeligere for os Danske er den

vendiske Zirnitra, et metalbiliede forestillende en drage

med kvindehoveder og bevæbnede menneskearme, hvilket

sattes på fanestangen: dette billede står nemlig endnu som

den vendiske hndorm i det danske våben ^).

Men ikke blot krigersk færd, også hvets helhgste for-

bindelser vare religiøse. Ikke blot forbindelsen imellem

mand og kvinde måtte helliges ved gudernes velsignelse,

også venskabet imellem mand og mand, imellem kvinde

og kvinde. En levning deraf finder man endnu hos Morlak-

kerne, som have en egen rehgiøs velsignelsesformel for

venskab; de således i hv og død forbundne kaldes proba-

>) Saxo, lib. 14, s. 321. — "] Anton, 1 th. s. 69-78. 2 th. s.

65-68. 116. — 3) Saxo, lib, 14, s. 322. — •*) Anton, 1 th. s. 88-89.

— *) AUgem. welthist. 51 th. s. 265. Ingemann, s. 27-28.

More magazines by this user
Similar magazines