Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

52 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN.

200-201

hånd aflægge løftet om at ville beskytte fædrenes tro,

enkerne og de faderløse, og at håndthæve lov og ret: hvo

tænker ikke også herved på den nordiske skik, i følge

hvilken én af de mest ansete bonder gav kongen konge-

navn, en ceremoni, som omtales ved næsten ethvert konge-

valg i Norge. Konger omtales så vel hos Riiger som

Wagrier og flere vendiske folk, men ikke den hans værd-

ighed tillagte tittel. Blandt de mange slaviske benævnelser

på denne mærke xi kun ordet woiwoda (af boj, krig),

anføreren i krigen, dels fordi denne tittel forekommer

temmelig ofte, dels fordi man i slutningen deraf har ment

at genfinde Odins navn.

Nøden tvang til at vælge en hersker, en forsvarer i

krig; den nødte også til at anlægge byer, der forst og

egenthg kun vare fæstninger. Byerne bestode, som vi

siden ved enkelte stæder ville se, ikke af stærkt befolkede

pladser , men af en samhng træhuse , omgivne med en

jordvold; templet med den mægtige gud, som lå indenfor

denne, beskyttedes af den, men gav tillige efter folkets

tro hele pladsen sit vigtigste værn. I fredstider stode

sådanne fæstninger åbne, vare vel endog næsten ubeboede;

i krigstider spærredes indgangen, og gudens bohg blev et

almindeligt tilflugtssted især for krigerne, der så fjenden

hærge landet rundt om, men fra de sikre mure væntede

på et gunstigt ojebhk til overfald og hævn. For værge-

løse, for kvinder og born anlagdes tilflugtssteder i skovene

og i sumpene, som næsten ikke vare til at opdage af den

med landet ubekendte fjende.

Enkelte stæder hævede sig imidlertid ved udbredt

handel til anseelige byer. Vendernes handel var vel, som

ethvert mindre driftigt folks, passiv, men deres lands

More magazines by this user
Similar magazines