Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

2U 1-202

DK VENDISKE FOLK. 53

beliggenhed langsmed Østersøen frembragte ikke desmindre

en levende vareomsætning. Det er især i denne benseende

at togene til Venden og erobringerne sammesteds måtte

have en varig indflydelse på Norden ; ved Venden dannedes

forbindelsen imellem Norden og Sydeuropa. Tidlig droge

Nordboerne for sildefangstens skyld over til Vindlands

kyster; de varer, som de havde aftvunget havet så godt

som lige for dets nærmeste besidderes ojne, bragte de

derpå til torvs i disses købstæder: eller de røvede som

vikinger den ene dag de varer, som de den anden dag

solgte til landsmænd af dem, fra hvem de vare tagne;

for begge slags tilbyttede de sig andre kostbarheder, næsten

hidtil ubekendte, fra det Qærne Syden. Herved åbnedes

efterhånden en bestandig færdsel fra Throndhjem af til

Sles\ig og derfra til Julin, Wolgast og flere vendiske

stæder. Fra Julin især handledes igen på Garderige, og

Nordboerne fandt således vejen langs med de vendiske

kyster hertil og trådte derved i middelbar forbindelse med

Grækenland og Orienten. Venderne yndede vellevnet og

pjut; de virksomme Franker imod vesten benyttede deres

passivitet, hentede deres varer og bragte dem andre fra

Syden. Derved trådte Nordboen fra en anden side i for-

bindeise med landene ved Donau, med Venedig, Kon-

stantinopel og Alexandrien. Juhn blev middelpunktet for

hele handelen, og anses for den daværende storste hand-

elsstad i det nordhge Europa; den bebuedes af Vender,

Saxer og Græker; på dens torve samledes de sjældneste

varer fra Vesten og Østen ^), hvilket næsten alt blev et

bytte for Nordboen, der stormede og nedrev dens mure,

^) Adam. Brern. lib. 2, cap 12-13.

More magazines by this user
Similar magazines