Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

54 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN.

plyiulrcde dens skatte og forte dens borgere med sig i

trældom.

Så vel folkets karakter som landets beskaffenhed og

den måde, på hvilken stater her opstode, fore os endnu

til den bemærkning, at Venderne, skont de havde religion

og sæder tilfælles, ikke udgjorde noget stort, anseeligt rige,

som kunde være i stand til at gore en angribende Qende

nogen anseelig modstand på deres egne kaster, eller til at

fuldende nogen betydehg erobring udenfor deres eget land.

Deres historie danner derfor heller ikke noget sammen-

hængende helt. De bestode af enkelte stammer, hver med sin

hovdingslægt , uden fælles interesse, som uden fælles mål.

Efter disse almindelige bemærkninger om folket, hvilke

man tildels kan læse udforligere hos andre forfattere, og

ved h\is opfatning vi især havde Vendernes forhold til

Nordboerne for oje, må vi derfor endnu, for at kunne give

en klar fremstiUing af togene til Venden, betragte de for-

skelUge stammer og de enkelte steder, som disse toge

fornemmelig berorte. Også ved denne betragtning vil hen-

sigten især gå ud på at oplyse dem, som omtales i de

nordiske kilder.

ANDET ÅFS.MT,

VENDISKE STEDER.

\ endernes land ( Vindland) indbefatter i den mest ud-

strakte betydning den hele landstrækning fra Holsten

{lloltset land og Saxland) indtil Kurland og Garderige:

202

More magazines by this user
Similar magazines